VISION - HUMANOID ROBOT

img

VISION - HUMANOID ROBOT

VISION - Robot loại tổng hợp, có tất cả các chức năng hoàn chỉnh điều khiển và di chuyển đơn giản đến phức tạp.Mô phỏng được hoạt động của con người từ chào hỏi, nhảy múa đến nói chuyện trực tiếp bằng tiếng Anh.Vision đặc biệt phù hợp với trẻ nhỏ từ lứa tuổi 9-14.

Giá: 3.500.000₫

VISION - Robot loại tổng hợp, có tất cả các chức năng hoàn chỉnh điều khiển và di chuyển đơn giản đến phức tạp.

Mô phỏng được hoạt động của con người từ chào hỏi, nhảy múa đến nói chuyện trực tiếp bằng tiếng Anh.

Vision đặc biệt phù hợp với trẻ nhỏ từ lứa tuổi 9-14.