PIO - Cánh tay năng lực

img

PIO - Cánh tay năng lực

Robot loại tay máy, có chức năng điều khiển và di chuyển và gắp vật thể đơn giản đến phức tạp. Được thiết kế để học tập và phát triển tư duy lập trình trên môi trường app android Zuzubot. PIO đặc biệt phù hợp với trẻ nhỏ từ lứa tuổi 8-10 tuổi..

Giá: 2.500.000₫

PIO - Robot loại tay máy, có chức năng điều khiển, di chuyển và gắp vật thể đơn giản đến phức tạp.

Được thiết kế để học tập và phát triển tư duy lập trình trên nền tảng Google Blockly

Đặc biệt phù hợp với trẻ nhỏ từ lứa 8-10 tuổi

Phát triển kỹ năng mềm: kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, xây dựng báo cáo khoa học.