Workshop công nghệ theo chủ đề.

img
Thời lượng Cuối tuần

Workshop công nghệ theo chủ đề.

Thông tin khóa học

  • Học phí Miễn phí
  • Địa chỉ học AI Fablab
  • Số lượng học viên 10
  • Thời gian học Cuối tuần
  • Thời gian khai giảng 11/02/2020

Mô tả