Kỹ sư nhí.

img
Thời lượng Theo dự án

Kỹ sư nhí.

Thông tin khóa học

  • Học phí 200.000₫/buổi
  • Địa chỉ học AI Fablab
  • Số lượng học viên 3
  • Thời gian học Theo dự án
  • Thời gian khai giảng 11/02/2020

Mô tả