Khóa học thế giới 3D Printer.

img
Thời lượng 10 buổi

Khóa học thế giới 3D Printer.

Thông tin khóa học

  • Học phí 1.500.000₫/khóa
  • Địa chỉ học AI Fablab
  • Số lượng học viên 10
  • Thời gian học 10 buổi
  • Thời gian khai giảng 11/02/2020

Mô tả

Khung chương trình học: