Contact

AI FABLAB

AI Fablab là không gian sáng tạo, robotics đồng thời cũng là nơi nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng các sản phẩm robot cho giáo dục STEM.!